Liikluslinn on avatud septembris L-P 12.00-17.00 15.09 PÜHAPÄEVAL OLEME BRONEERITUD JA TAVAKÜLASTAJAID KAHJUKS VASTU EI VÕTA

Kardid

 

 

 

KARDIRADA

Teie paremaks teenindamiseks ja heaolu tagamiseks liikluslinnas palume enne külastust tutvuda nii üldiste kui ka kardikeskuse sisekorraeeskirjadega.

Käesolevad reeglid on kohustuslikud kõigile Liikluslinna hobikardirajal sõitjatele, pealtvaatajatele ja kolmandatele isikutele.

• Tegemist on eelkõige täiskasvanute meelelahutusega, kuid see on sobilik ka lastele. Kardisõitja pikkus peab olema vähemalt 150 cm ja soovitatav vanus vähemalt 14 aastat ja max kaal 110 kg.

•  Kõik sõitjad peavad kandma kiivrit.

•  Lisavarustuse kandmine (kombinesoon, kindad ) on vabatahtlik.

•  Kõik lahtised esemed tuleb sõidu ajaks ära panna. Lahtised pikad juuksed, sallid vööd jms. tuleb ohutuse kaalutlusel kinni siduda.

•  Sõitjatel on rangelt keelatud sõita vastu liikumissuunda, välja arvatud juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik kardi kõrvaldamiseks ohuolukorrast.

•  Kardist väljumine sõidu ajal on rangelt keelatud.

•  Probleemi tekkimisel anna instruktorile märku ülestõstetud käega.

•  Alaealised pääsevad rajale üksnes lapsevanema või hooldaja kirjalikul loal.

•  Sõit kestab 8 minutit.

•  Paigalt start toimub ainult kokkuleppel instruktoritega.

•  Peale finiši lipust möödumist tuleb vähendada kiirust ja pöörata boksialale.

•  Boksialal liikumiskiirus 3km/h.

•  Kardi tehnilise rikke ilmnemisel tuleb võimalusel koheselt sõita boksialale või sõit peatada.

•  Kardi tehnilise rikke korral sõidu enneaegselt lõpetanud sõitjale võimaldatakse kordussõit või tagastatakse pool sõidu maksumuse hinnast.

•  Tahtliku kahju tekitamise või oskamatuse eest seda vältida kannab kõik kulud sõitja.

•  Stardirivi koostatakse vabalt valitud järjekorras.

•  Stardi tüüp on paigaltstart.

•  Stardihetkel peavad olema võistlejate käed rooli küljes.

•  Kurvides ja nendele eelnevatel ja järgnevatel rajalõikudel võib sõita vabalt valitud trajektooril. Mitme kardi üheaegsel liikumisel samal rajalõigul on trajektoori valiku eesõigus eessõitjal. Eessõitja eelisõigus kaob, kui talle järgnenud võistleja kart on jõudnud eessõitva kardi kõrvale. Siinjuures kaob eessõitjal õigus „katta” tagant tulijat. Kõrvalejõudmise asendiks on eessõitva kardi tagarataste ja tagant sõitva kardi esirataste jõudmine ühele sirgele.

•  Möödasõit on lubatud mõlemalt poolt.

•  Enda taga olevat sõitjat võib „katta” muutes sirge jooksul trajektoori vaid ühe korra.

•  Kaasvõistleja tahtlik või tahtmatu takistamine ühe või mitme võistleja poolt on keelatud.

•  Kõrvutisõitmisel nii sirgetel kui kurvides peavad mõlemad sõitjad tagama kaassõitjale võimaluse rajal püsimiseks.

• Tõsiste sõiduvigade kordumine või kardi üle kontrolli kaotamine (nt. rajalt väljasõit) võib süüdlasele kaasa tuua sõidust eemaldamise. Sellisel juhul sõitjale sõidutasu ei tagastata.

•  Sõidu ajal on lubatud mootori tööd mõjutada ainult jalgpedaalidega. Käega gaasihoovastiku liigutamine on rangelt keelatud.

•  Määrustevastased sõiduvõtted toovad kaasa võistluste ebaausad tulemused ja loovad ohuolukordi rajal.

 

Määrustevastaseks sõiduks loetakse järgmised olukorrad:

•  Sõitja „rammis” kaassõitjat tagant, küljelt või eest.

•  Sõitja ei allunud signaal-lipuga antud korraldusele.

•  Sõitja põhjustas kokkupõrke.

•  Sõitja surus teise sõitja rajalt välja.

•  Sõitja tõkestas reeglitevastaselt teise sõitja põhjendatud möödumismanöövrit.

•  Sõitja „kattis” muutes sõidujoont ühel sirgel üle ühe korra.

 

•  Kui instruktorid tuvastavad määrustevastase sõidu annab instruktor sõitjale märku

 

Kardiraja hinnakiri:

Kestvus 5 min. / in.             

Hind 9 € (Pilet osta kassast)

Üksiksõidud toimuvad vabadel aegadel elavas järjekorras ja neid ette ei broneerita.

 

Enne rajale minemist on kohustuslik tutvuda meie reeglitega.
Jälgi rajakohtuniku märguandeid.

FB


Info ja broneerimine telefonil:

+372 533 322 53

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik, Urvaste vald
info@noiariik.ee
Facebook
© 2010 LiiklusLinn. Kõik autoriõigused on kaitsud.